logo


87

Денешен весник Denesen vesnik

Прв македонски дневен мултимедијален весник. Областите на известување се поделени во неколку параграфи во почетната страница и тоа напрвин ги издвојуваме вестите кои се најпопуларни потоа следат вестите од Македонија, вести од светот, економија, спорт, магазин.

Prv makedonski dneven multimedijalen vesnik. Oblastite na izvestuvane se podeleni vo nekolku paragrafi vo pocetnata stranica i toa naprvin gi izdvojuvame vestite koi se najpopularni potoa sledat vestite od Makedonija, vesti od svetot, ekonomija, sport, magazin.

Слични сајтови

ПишиИм.Мк

6681 Пиши.им е веб-сервис кој им овозможува на граѓаните на едноставен начин да ги исконтактираат Повеќе »

Маркет5.Мк

6776 Маркет5.Мк ви нуди бесплатно огласување. Огласот секогаш може да биде променет или отсранет Повеќе »

Бисерко.мк

3232 Бисерко.мк Портал за универзален хумор. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Денешен весник