logo


87

Денешен весник Denesen vesnik

Прв македонски дневен мултимедијален весник. Областите на известување се поделени во неколку параграфи во почетната страница и тоа напрвин ги издвојуваме вестите кои се најпопуларни потоа следат вестите од Македонија, вести од светот, економија, спорт, магазин.

Prv makedonski dneven multimedijalen vesnik. Oblastite na izvestuvane se podeleni vo nekolku paragrafi vo pocetnata stranica i toa naprvin gi izdvojuvame vestite koi se najpopularni potoa sledat vestite od Makedonija, vesti od svetot, ekonomija, sport, magazin.

Слични сајтови

Biznis.eu.mk

7693 Welcome to Business Club Macedonia...first Business club in Macedonia with over 400 companies Повеќе »

Wonderful Macedonia

5775 „Прекрасна Македонија“ е луксузна двојазична монографија , во издание на „Трето уво“. Повеќе »

Карниа Дизајн Студио

3483 Карниа Дизајн Студио Повеќе »

Реновирај.мк

7932 Реновирај.мк е место каде можете да најдете се околу реновирање на вашиот дом. Направете добра Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Денешен весник