logo


87

Денешен весник Denesen vesnik

Прв македонски дневен мултимедијален весник. Областите на известување се поделени во неколку параграфи во почетната страница и тоа напрвин ги издвојуваме вестите кои се најпопуларни потоа следат вестите од Македонија, вести од светот, економија, спорт, магазин.

Prv makedonski dneven multimedijalen vesnik. Oblastite na izvestuvane se podeleni vo nekolku paragrafi vo pocetnata stranica i toa naprvin gi izdvojuvame vestite koi se najpopularni potoa sledat vestite od Makedonija, vesti od svetot, ekonomija, sport, magazin.

Слични сајтови

Радио Битола

1390 Радио Битола Повеќе »

MИА.mk

3220 MИА.mk -Првите и најбрзи вести во Македонија. Најнови вести од политиката, економијата, Повеќе »

Реклама5

5099 Нудиме бесплатно огласување со слики и бесплатна промоција на Вашата фирма или Вашиот бизнис Повеќе »

ЕОН Мултимедиа

6918 ЕОН Мултимедиа ви нуди професионален веб дизајн, веб хостинг, графички дизајн, мултимедијални Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Денешен весник