logo


88

Torpedo Mobil Torpedo Mobil

Постојано работење на македонскиот пазар за интегрирање на меѓународниот пазар за трајно да се продолжи традицијата на семејниот бизнис, одржи и подигне рејтингот на ТОРПЕДО-МОБИЛ до доверлив партнер и лидер на регионалниот пазар. Преку конктинуиран развој и соработка со партнерите нудејќи: услуги за транспорт, автомобили на познати марки, горива со висок квалитет, сервисни услуги и производи за широка потрошувачка во согласност со прифатените стандарди и бараниот квалитет за постојано задоволување на барањата на купувачите, создавање на мотивирачки услови за работа на вработените и корист за сите учесници од работењето на ТОРПЕДО-МОБИЛ.

Postojano rabotene na makedonskiot pazar za integrirane na megunarodniot pazar za trajno da se prodolzi tradicijata na semejniot biznis, odrzi i podigne rejtingot na TORPEDO-MOBIL do doverliv partner i lider na regionalniot pazar. Preku konktinuiran razvoj i sorabotka so partnerite nudejki: uslugi za transport, avtomobili na poznati marki, goriva so visok kvalitet, servisni uslugi i proizvodi za siroka potrosuvacka vo soglasnost so prifatenite standardi i baraniot kvalitet za postojano zadovoluvane na baranata na kupuvacite, sozdavane na motiviracki uslovi za rabota na vrabotenite i korist za site ucesnici od raboteneto na TORPEDO-MOBIL.

Слични сајтови

Автологистика

296 Сите овие години со својата репутација и традиција која е потврдена на нашите простори,им Повеќе »

Крис и Том

2617 Крис и Том на македонскиот пазар се појавува во 1990 година, како автоделови Голф ДТЦ Мавровка Повеќе »

СГС Сервис

4607 СГС е авто сервис чии почетоци датираат од 2006 година. Во делот на лимаро-фарбарски услуги Повеќе »

Accueil

4052 Друштво за услуги, Трговија и Производство СИГНАЛ – М дооел увоз извоз. Со седиште на ул. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Torpedo Mobil