logo


88

Torpedo Mobil Torpedo Mobil

Постојано работење на македонскиот пазар за интегрирање на меѓународниот пазар за трајно да се продолжи традицијата на семејниот бизнис, одржи и подигне рејтингот на ТОРПЕДО-МОБИЛ до доверлив партнер и лидер на регионалниот пазар. Преку конктинуиран развој и соработка со партнерите нудејќи: услуги за транспорт, автомобили на познати марки, горива со висок квалитет, сервисни услуги и производи за широка потрошувачка во согласност со прифатените стандарди и бараниот квалитет за постојано задоволување на барањата на купувачите, создавање на мотивирачки услови за работа на вработените и корист за сите учесници од работењето на ТОРПЕДО-МОБИЛ.

Postojano rabotene na makedonskiot pazar za integrirane na megunarodniot pazar za trajno da se prodolzi tradicijata na semejniot biznis, odrzi i podigne rejtingot na TORPEDO-MOBIL do doverliv partner i lider na regionalniot pazar. Preku konktinuiran razvoj i sorabotka so partnerite nudejki: uslugi za transport, avtomobili na poznati marki, goriva so visok kvalitet, servisni uslugi i proizvodi za siroka potrosuvacka vo soglasnost so prifatenite standardi i baraniot kvalitet za postojano zadovoluvane na baranata na kupuvacite, sozdavane na motiviracki uslovi za rabota na vrabotenite i korist za site ucesnici od raboteneto na TORPEDO-MOBIL.

Слични сајтови

Сервис Тони

2940 Авто лакерски сервис Тони Повеќе »

Агро Ултра Стоп Дооел

2013 Агро Ултра Стоп Дооел - Скопје е компанија основана со странски капитал во 2006 година во Повеќе »

Авто Мобил

2010 Компанијата „Авто Мобил“ e прва специјализирана фирма за сервисирање и трговија со амортизери Повеќе »

ИнфоМобил

5436 Основна дејност е трговија на големо и мало со автоделови. Фирмата е формирана во 2001 Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Torpedo Mobil