logo


92

Bitolska Sema Bitolska Sema

Нашиот тим е составен од повеќе млади ентузијасти кои сакаат преку оваа страна да им доловат на сите заинтересирани што се случува во Битола, од повеќе аспекти во животот. Искуството од многуте изработени web страни и мултимедијални проекти ни го налага нашето морално и професионално однесување. Ова е втора верзија на Битолска Шема, со подобрен дизајн, функционланости и повеќе содржини. Редовното ажурирање на информациите и редовно фотографирање низ локалите во Битола се наш приоритет. Доколку сакате да станете дел од тимот како надворешен соработник, слободно контактирајте не.

Nasiot tim e sostaven od poveke mladi entuzijasti koi sakaat preku ovaa strana da im dolovat na site zainteresirani sto se slucuva vo Bitola, od poveke aspekti vo zivotot. Iskustvoto od mnogute izraboteni web strani i multimedijalni proekti ni go nalaga naseto moralno i profesionalno odnesuvane. Ova e vtora verzija na Bitolska Sema, so podobren dizajn, funkcionlanosti i poveke sodrzini. Redovnoto azurirane na informaciite i redovno fotografirane niz lokalite vo Bitola se nas prioritet. Dokolku sakate da stanete del od timot kako nadvoresen sorabotnik, slobodno kontaktirajte ne.

Слични сајтови

MadMarket.mk

7304 МадМаркет Огласник! Единствен бесплатен огласник во Макдонија! Огласувајте брзо, едноставно и Повеќе »

Гурман

7191 Гур­ман™ е веб пор­тал кој е посве­тен исклу­чиво на вку­сната храна и ква­ли­тетни пија­лаци. Повеќе »

Недвижности Македонија

7537 Недвижности Македонија е специјализиран веб портал за недвижности, кој начинот на располагање Повеќе »

Дама.мк

8026 Дама.мк - за женските работи.... Портал за жената и нејзиниот секојдневен живот - дома, на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Bitolska Sema