logo


93

НИМАКИ МЕРМЕР-ДООЕЛ NIMAKI MERMER-DOOEL

Нашата главна дејност е сечење, обликување и доработка на камен, односно преработка и монтажа на гранитни и мермерни производи. Благодарение на препораките на задоволните клиенти нашиот обем на работа континуирано се зголемува,со што растот и развојот на Компанијата се движи по нагорна линија,а сето тоа допринесува за зголемување на нашиот углед како веќе препознатлива и реномирана фирма од оваа дејност, на нашиве простори. Една од многуте вредности што не прави доволно конкурентни на пазарот на стоки и услуги е КВАЛИТЕТОТ. Тоа е вредност што ја одржуваме и негуваме од самите почетоци па се до ден денес, и тоа е е она по што сме препознатливи.

Nasata glavna dejnost e secene, oblikuvane i dorabotka na kamen, odnosno prerabotka i montaza na granitni i mermerni proizvodi. Blagodarenie na preporakite na zadovolnite klienti nasiot obem na rabota kontinuirano se zgolemuva,so sto rastot i razvojot na Kompanijata se dvizi po nagorna linija,a seto toa doprinesuva za zgolemuvane na nasiot ugled kako veke prepoznatliva i renomirana firma od ovaa dejnost, na nasive prostori. Edna od mnogute vrednosti sto ne pravi dovolno konkurentni na pazarot na stoki i uslugi e KVALITETOT. Toa e vrednost sto ja odrzuvame i neguvame od samite pocetoci pa se do den denes, i toa e e ona po sto sme prepoznatlivi.

Слични сајтови

Солар Агуста

1717 Сонцето грее бесплатно и ја доведува топлинската енергија во нашите домови. Затоа Solar Повеќе »

Металец А.Д

1932 Металец А.Д е специјализирана компанија за проектирање, производство и монтажа на широк Повеќе »

Филмар пласт

550 Модерните, современи прозорци се многу повеќе од извор на дневна светлина и не ја остваруваат Повеќе »

ИЗЕОС

1607 Повеќе од 9 години компанијата успешно функционира на Македонскиот пазар, пласирајќи широка Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар НИМАКИ МЕРМЕР-ДООЕЛ