logo


932

Моја кариера Moja kariera

Моја кариера е невладина, непрофитна органзизација која фасилитира помеѓу понудата и побарувачката на талентирана и квалификувана работна сила со цел по помогне да се намали невработеноста во Македонија...

Moja kariera e nevladina, neprofitna organzizacija koja fasilitira pomegu ponudata i pobaruvackata na talentirana i kvalifikuvana rabotna sila so cel po pomogne da se namali nevrabotenosta vo Makedonija...

Слични сајтови

Агенција за обезбедување "СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ"

1902 Агенција за обезбедување "СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ" работи на заштита на Вашиот имот и Повеќе »

Abc Dom

64 Агенцијата за недвижности “АБЦ ДОМ” се занимава со посредување при купопродажба и изнајмување Повеќе »

Агенцијата за недвижности Грин Хаус

2144 Агенцијата за недвижности, Грин Хаус работи успешно од почетокот на 2006 година , млада , Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Моја кариера