logo


932

Моја кариера Moja kariera

Моја кариера е невладина, непрофитна органзизација која фасилитира помеѓу понудата и побарувачката на талентирана и квалификувана работна сила со цел по помогне да се намали невработеноста во Македонија...

Moja kariera e nevladina, neprofitna organzizacija koja fasilitira pomegu ponudata i pobaruvackata na talentirana i kvalifikuvana rabotna sila so cel po pomogne da se namali nevrabotenosta vo Makedonija...

Слични сајтови

Контекст

3793 Контекст, како друштво за едукација, е основано во 2007 година кога сопственичката и Повеќе »

Најди работа

128 Имајќи ја во предид преголемата невработеност во нашата држава и неможноста да се има увид на Повеќе »

Makedonski institut za kvalitet

3958 Техничките прегледи и периодични испитувања и стручните работи од областа на безбедност и Повеќе »

Агенција за обезбедување "ОСА"

2784 Агенцијата е со седиште во Скопје во Населбата Кисела Вода на улица Димо Хаџи Димов бр 124, а Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Моја кариера