logo


932

Моја кариера Moja kariera

Моја кариера е невладина, непрофитна органзизација која фасилитира помеѓу понудата и побарувачката на талентирана и квалификувана работна сила со цел по помогне да се намали невработеноста во Македонија...

Moja kariera e nevladina, neprofitna organzizacija koja fasilitira pomegu ponudata i pobaruvackata na talentirana i kvalifikuvana rabotna sila so cel po pomogne da se namali nevrabotenosta vo Makedonija...

Слични сајтови

Триглав осигурување

681 Осигурување на лица Осигурување на имот Моторни возила Зелена Карта Повеќе »

Elegant

63 Агенцијата за недвижности ЕЛЕГАНТ е основана во 1998год. Нејзиното седиШте и име досега е Повеќе »

Флокс

7535 ФЛОКС дооел, Скопје е Агенција за посредување во прометот со недвижности која Ви овозможува Повеќе »

Агенција за обезбедување - Гарда

1586 Агенцијата за професионално oбезбедување на имот и лица - ГАРДА, е основана на 1ви Ноември Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Моја кариера