logo


937

Кариера.мк Kariera.mk

Кариера.мк е новиот портал кој овозможува едноставен и лесен пристап до пазарот на труд, како за побарувачите, така и за понудувачите на работна сила и самостојните претприемачи...

Kariera.mk e noviot portal koj ovozmozuva ednostaven i lesen pristap do pazarot na trud, kako za pobaruvacite, taka i za ponuduvacite na rabotna sila i samostojnite pretpriemaci...

Слични сајтови

Агенцијата за недвижности Грин Хаус

2144 Агенцијата за недвижности, Грин Хаус работи успешно од почетокот на 2006 година , млада , Повеќе »

Контекст

3793 Контекст, како друштво за едукација, е основано во 2007 година кога сопственичката и Повеќе »

Кондор БС

6631 Агенцијата за обезбедување на имот и лица “КОНДОР БС” нуди широк спектар на услуги на Повеќе »

Kоузон Корпорација

1277 КОУЗОН ВРАБОТУВАЊЕ е дел од Коузон Корпорација која 14 години успешно работи во Македонија и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кариера.мк