logo


937

Кариера.мк Kariera.mk

Кариера.мк е новиот портал кој овозможува едноставен и лесен пристап до пазарот на труд, како за побарувачите, така и за понудувачите на работна сила и самостојните претприемачи...

Kariera.mk e noviot portal koj ovozmozuva ednostaven i lesen pristap do pazarot na trud, kako za pobaruvacite, taka i za ponuduvacite na rabotna sila i samostojnite pretpriemaci...

Слични сајтови

Агенцијата за вработување на Република Македонија

1374 Со Агенцијата за вработување раководи директорот на Агенцијата за вработување на Република Повеќе »

Наром Травел

3792 20 години постоење. Наром Травел е специјализирана за студентски едукативни програм за Повеќе »

Технолаб

6945 ТЕХНОЛАБ е формиран 2000 година како посебен деловен субјект со цел давање на квалитетни Повеќе »

DOMOTEX

317 Фирмата Домотекс ДООЕЛ е формирана во 1991 година во главниот град на Македонија, Скопје. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кариера.мк