logo


95

БВ Инжинеринг BV Inzinering

Друштвото за градежништво, производство и улуги БВ Инжинеринг ДООЕЛ е основано на 01.06.2002 година и од тогаш бележиме континуиран раст и успех на полето на градежништвото. Нашиот подем се темели на професионалниот пристап и максималната посветеност на задачите на сите вработени во компанијата. Основна цел ни е постигнувањето на препознатлив квалитет на производот/услугата, постојано реализирање на барањата и очекувањата на клиентите преку квалитетна извеба и задоволување на сите технички стандарди и законски прописи.

Drustvoto za gradeznistvo, proizvodstvo i ulugi BV Inzinering DOOEL e osnovano na 01.06.2002 godina i od togas belezime kontinuiran rast i uspeh na poleto na gradeznistvoto. Nasiot podem se temeli na profesionalniot pristap i maksimalnata posvetenost na zadacite na site vraboteni vo kompanijata. Osnovna cel ni e postignuvaneto na prepoznatliv kvalitet na proizvodot/uslugata, postojano realizirane na baranata i ocekuvanata na klientite preku kvalitetna izveba i zadovoluvane na site tehnicki standardi i zakonski propisi.

Слични сајтови

Браја-Фикс

2480 Браја-Фикс Гипсот, изразен во најубавиот начин и форма, се открива во Браја – Фикс Повеќе »

Статика 001

5318 Статика 001 е модерно и специјализирано друштво кое работи во областа на статичко и асеизмичко Повеќе »

ДГИТ “СМИТ”

2865 Претпријатието ДГИТ “СМИТ” ДООЕЛ е градежна фирма во приватна сопственост основана 1992 година Повеќе »

Атлас - Оли Комерц

7113 Атлас - Оли Комерц Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар БВ Инжинеринг