logo


959

Семос Едукација Semos Edukacija

Семос Едукација развива систем на компјутерска едукација, како неформално образование, со што го подига степенот на компјутерска едукација на популацијата на просторите на РМ. Паралелно со системот за учење, кој го развива континуирано, во рамките на меѓународните сертфикациони системи координира и организира систем за сертифицирање на знаењата...

Semos Edukacija razviva sistem na kompjuterska edukacija, kako neformalno obrazovanie, so sto go podiga stepenot na kompjuterska edukacija na populacijata na prostorite na RM. Paralelno so sistemot za ucene, koj go razviva kontinuirano, vo ramkite na megunarodnite sertfikacioni sistemi koordinira i organizira sistem za sertificirane na znaenata...

Слични сајтови

Студентски Дом Кочо Рацин

4803 Шеесеттите години од минатиот век ги карактеризира експанзија на новоосновани високообразовни Повеќе »

Средно општинско училиште „Богданци“

6561 Средното општинско училиште „Богданци“ од Богданци со помош на задолжителната наставна Повеќе »

Македонско-Германско стопанско здружение

3337 МГСЗ-Македонско-Германско стопанско здружение Повеќе »

Машински Факултет Скопје

6660 Машинскиот факултет во Скопје нуди образование кое одговара на последните трендови на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Семос Едукација