logo


959

Семос Едукација Semos Edukacija

Семос Едукација развива систем на компјутерска едукација, како неформално образование, со што го подига степенот на компјутерска едукација на популацијата на просторите на РМ. Паралелно со системот за учење, кој го развива континуирано, во рамките на меѓународните сертфикациони системи координира и организира систем за сертифицирање на знаењата...

Semos Edukacija razviva sistem na kompjuterska edukacija, kako neformalno obrazovanie, so sto go podiga stepenot na kompjuterska edukacija na populacijata na prostorite na RM. Paralelno so sistemot za ucene, koj go razviva kontinuirano, vo ramkite na megunarodnite sertfikacioni sistemi koordinira i organizira sistem za sertificirane na znaenata...

Слични сајтови

М6 Едукативен центар

3356 М6 Едукативен центар Повеќе »

Табернакул

413 Табернакул е првата приватна издавачка куќа во Р. Македонија, основана 1989 година. Нејзина Повеќе »

ОУ “Димитар Македонски” Скопје

4630 ОУ “Димитар Македонски” сместено на ул. „Ѓуро Малешевац“ бр.2 во населба Лисиче, општина Повеќе »

Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Радовиш

2429 Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Радовиш Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Семос Едукација