logo


961

Ин Оптимум Македонија In Optimum Makedonija

Денеска, во 21 век, во време на брзи промени кога од сите страни добиваме информации, ЗНАЕЊЕТО е клучен фактор за управување со тие сегменти на животот како и за развој на личните потенцијали. Да бидеме реални и да не заборавиме дека ние луѓето поседуваме слободна волја. Сами ја креираме својата сегашност, но и својата иднина...

Deneska, vo 21 vek, vo vreme na brzi promeni koga od site strani dobivame informacii, ZNAENETO e klucen faktor za upravuvane so tie segmenti na zivotot kako i za razvoj na licnite potencijali. Da bideme realni i da ne zaboravime deka nie lugeto poseduvame slobodna volja. Sami ja kreirame svojata segasnost, no i svojata idnina...

Слични сајтови

NOVA International Schools

3288 NOVA International Schools is a coeducational day school that enrolls 501 students from 40 Повеќе »

ЛингваЛинк

3696 ЛингваЛинк е реномирано и водечко училиште за јазици во Скопје, Македонија. Основано е во 2002 Повеќе »

Медиа Арт Студио

3622 "Медиа Арт Студио" е едукативен центар за англиски јазик специјализиран за деца од 4-14 Повеќе »

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ

2622 Нашата ВИЗИЈА е да станеме ЦЕНТАР НА ИЗВОНРЕДНОСТ за организациски, личен и професионален Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ин Оптимум Македонија