logo


961

Ин Оптимум Македонија In Optimum Makedonija

Денеска, во 21 век, во време на брзи промени кога од сите страни добиваме информации, ЗНАЕЊЕТО е клучен фактор за управување со тие сегменти на животот како и за развој на личните потенцијали. Да бидеме реални и да не заборавиме дека ние луѓето поседуваме слободна волја. Сами ја креираме својата сегашност, но и својата иднина...

Deneska, vo 21 vek, vo vreme na brzi promeni koga od site strani dobivame informacii, ZNAENETO e klucen faktor za upravuvane so tie segmenti na zivotot kako i za razvoj na licnite potencijali. Da bideme realni i da ne zaboravime deka nie lugeto poseduvame slobodna volja. Sami ja kreirame svojata segasnost, no i svojata idnina...

Слични сајтови

Е-математика

5379 Брзо и едноставно совладување на математички вештини (лекции, формули и помош при решавање Повеќе »

Француски Институт

4849 Ви благодариме за посетата на интернет страната на Францускиот институт во Скопје! Франција е Повеќе »

ООУ "Његош" - Јурумлери

6120 Ние во ООУ "Његош" - Јурумлери секојдневно градиме атмосфера на доверба и соработка помеѓу Повеќе »

Библиотека Феткин

356 Корените на библиотекарството на подрачјето на општина Кавадарци ги наоѓаме во манастирите кои Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ин Оптимум Македонија