logo


969

Blizoo Blizoo

Близу ДООЕЛ Скопје е телекомуникациски оператор во сопствеништво на шведскиот приватен инвеститорски фонд EQT. На Македонскиот пазар е присутен од Ноември 2011, како резултат на ребрендирањето на Кејблтел ДООЕЛ Скопје кој на македонскиот пазар постоеше од мај 2007. Територијата на која оперира е: Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, со постојана тенденција за ширење на својата покриеност...

Blizu DOOEL Skopje e telekomunikaciski operator vo sopstvenistvo na svedskiot privaten investitorski fond EQT. Na Makedonskiot pazar e prisuten od Noemvri 2011, kako rezultat na rebrendiraneto na Kejbltel DOOEL Skopje koj na makedonskiot pazar postoese od maj 2007. Teritorijata na koja operira e: Skopje, Tetovo, Kumanovo, Veles, Stip i Prilep, so postojana tendencija za sirene na svojata pokrienost...

Слични сајтови

ЕХост

3492 ЕHost.mk е веб хостинг компанија во Македонија која нуди професионален веб хостинг, Повеќе »

Telesmart Telekom

6862 Telesmart is company specialized in wholesale of telecommunication services for Telekom, ISP, Повеќе »

Инсајд Девелопмент

6409 Инсајд Девелопмент е една млада динамична компанија, активна во телекомуникацијата преку Повеќе »

Телефони

3250 Прв македонски најдетален мобилен информатор, портал за мобилни телефони и мобилна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Blizoo