logo


969

Blizoo Blizoo

Близу ДООЕЛ Скопје е телекомуникациски оператор во сопствеништво на шведскиот приватен инвеститорски фонд EQT. На Македонскиот пазар е присутен од Ноември 2011, како резултат на ребрендирањето на Кејблтел ДООЕЛ Скопје кој на македонскиот пазар постоеше од мај 2007. Територијата на која оперира е: Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, со постојана тенденција за ширење на својата покриеност...

Blizu DOOEL Skopje e telekomunikaciski operator vo sopstvenistvo na svedskiot privaten investitorski fond EQT. Na Makedonskiot pazar e prisuten od Noemvri 2011, kako rezultat na rebrendiraneto na Kejbltel DOOEL Skopje koj na makedonskiot pazar postoese od maj 2007. Teritorijata na koja operira e: Skopje, Tetovo, Kumanovo, Veles, Stip i Prilep, so postojana tendencija za sirene na svojata pokrienost...

Слични сајтови

Телефони

3250 Прв македонски најдетален мобилен информатор, портал за мобилни телефони и мобилна Повеќе »

Антариас

4167 Antarias е фирма основана во областа на телекомуникациите во 1997 година и обезбедува услуги Повеќе »

pank mobil dooel bitola

9 Панк Мобил е претпријатие чија дејност се базира на продажба и сервис на мобилни телефони и Повеќе »

Kabelnet

1381 Во свет на комуникации, брзи промени и непрекинат раст, спојувањето луѓе и меѓусебното Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Blizoo