logo


969

Blizoo Blizoo

Близу ДООЕЛ Скопје е телекомуникациски оператор во сопствеништво на шведскиот приватен инвеститорски фонд EQT. На Македонскиот пазар е присутен од Ноември 2011, како резултат на ребрендирањето на Кејблтел ДООЕЛ Скопје кој на македонскиот пазар постоеше од мај 2007. Територијата на која оперира е: Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, со постојана тенденција за ширење на својата покриеност...

Blizu DOOEL Skopje e telekomunikaciski operator vo sopstvenistvo na svedskiot privaten investitorski fond EQT. Na Makedonskiot pazar e prisuten od Noemvri 2011, kako rezultat na rebrendiraneto na Kejbltel DOOEL Skopje koj na makedonskiot pazar postoese od maj 2007. Teritorijata na koja operira e: Skopje, Tetovo, Kumanovo, Veles, Stip i Prilep, so postojana tendencija za sirene na svojata pokrienost...

Слични сајтови

Мобико

4650 Визијата на МОБИКО во областа на мобилната телефонија е одржување на застапеноста набрендовите Повеќе »

Канал 16

6693 Во текот на целокупната работа тимот техничари на Канал 16 кој е составен од врвно стручни и Повеќе »

Теленет

5463 Теленет е оператор кој обезбедува јавни телекомуникациски услуги, кој нуди напредни интернет Повеќе »

"Конектел-МК

2587 ДПТУ "КОНЕКТЕЛ-МК" ДОО работи во сферата на текомуникациите речиси 10 години, главно преку Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Blizoo