logo


971

Унет Unet

Унет е Првиот македонски Интернет Сервис Провајдер. Роденденот на Унет е истовремено и роденден на македонскиот Интернет пристап. Унет на своите корисници им нуди комплетни комуникациски сервиси и првенствено е фокусиран на бизнис корисничката група на потрошувачи. Унет е специјализиран во изработка на Интернет и Интранет солуции, dial-up услуги, пристап на Интернет преку сателит, како и изработка на web страни со најнови технологии и хостирање на истите...

Unet e Prviot makedonski Internet Servis Provajder. Rodendenot na Unet e istovremeno i rodenden na makedonskiot Internet pristap. Unet na svoite korisnici im nudi kompletni komunikaciski servisi i prvenstveno e fokusiran na biznis korisnickata grupa na potrosuvaci. Unet e specijaliziran vo izrabotka na Internet i Intranet solucii, dial-up uslugi, pristap na Internet preku satelit, kako i izrabotka na web strani so najnovi tehnologii i hostirane na istite...

Слични сајтови

Кабелскиот Дистрибутивен Систем СПАЈДЕР-НЕТ

4277 Кабелскиот Дистрибутивен Систем СПАЈДЕР-НЕТ започна со работа на 1 септември 2002 година, Повеќе »

Теленет

5463 Теленет е оператор кој обезбедува јавни телекомуникациски услуги, кој нуди напредни интернет Повеќе »

"Конектел-МК

2587 ДПТУ "КОНЕКТЕЛ-МК" ДОО работи во сферата на текомуникациите речиси 10 години, главно преку Повеќе »

ДИ-ДА Инженеринг

5949 ДИ-ДА Инженеринг во своето долгогодишно постоење успешно изведува дејности поврзани со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Унет