logo


971

Унет Unet

Унет е Првиот македонски Интернет Сервис Провајдер. Роденденот на Унет е истовремено и роденден на македонскиот Интернет пристап. Унет на своите корисници им нуди комплетни комуникациски сервиси и првенствено е фокусиран на бизнис корисничката група на потрошувачи. Унет е специјализиран во изработка на Интернет и Интранет солуции, dial-up услуги, пристап на Интернет преку сателит, како и изработка на web страни со најнови технологии и хостирање на истите...

Unet e Prviot makedonski Internet Servis Provajder. Rodendenot na Unet e istovremeno i rodenden na makedonskiot Internet pristap. Unet na svoite korisnici im nudi kompletni komunikaciski servisi i prvenstveno e fokusiran na biznis korisnickata grupa na potrosuvaci. Unet e specijaliziran vo izrabotka na Internet i Intranet solucii, dial-up uslugi, pristap na Internet preku satelit, kako i izrabotka na web strani so najnovi tehnologii i hostirane na istite...

Слични сајтови

ТРД НетКабел

1382 ТРД НетКабел Повеќе »

Инел Интернационал

2510 Инел Интернационал Повеќе »

Телефони

3250 Прв македонски најдетален мобилен информатор, портал за мобилни телефони и мобилна Повеќе »

Global Net Comuunications

2430 Global Net Comuunications е приватна фирма која е основана во Радовиш во 2006 година со цел да Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Унет