logo


ДЕТОНИТ

Фабриката за експлозиви ДЕТОНИТ ДООЕЛ е изградена во 1978 година а со работа започнува во 1979 година. Основана е како дел од тогашната Хемиска Повеќе »

Стопански експлозиви

АД за неметали "Огражден"

АД за неметали "Огражден" е формирано 1955 год во Струмица како рударска организација со едноставно име "Рудник". Основа за формирање на рудникот Повеќе »

Рударска организација

ФОД

(ФОД) Фабрика за обработка на делови -Битола Повеќе »

Машинска механизација

Макметал

Почетоците на МАКМЕТАЛ АД Скопје датираат од далечната 1976 година кога фирмата беше регистрирана како Здружен рударско металургиски комбинат Повеќе »

Рударство Металургија Градежништво

ФАКОМ АД - Скопје

ФАКОМ АД - Скопје е формиран во 1960 год за потребите на изградбата и инвестиционото и тековното одржување на Рудници и Железарница "Скопје" - Повеќе »

Железни конструкции

Рудпроект

Рудпроект ДОО - Скопје е друштво од областа на рударството и градежништвото. Основни дејности на друштвото се: Проектирање; Специјални Повеќе »

Проектирање Минирање Рударство Бетон Агрегати Преработка на неметали

Рудкоп

Рудкоп е акционерско друштво за изведување на рударски и градежни работи. Повеќе »

Проектирање Инженеринг Надзор Рударство Градежништво Рударски и градежни работи

Рудник Саса

Рудникот Саса се простира во северо-источниот дел на Република Македонија на Осоговскиот планински масив (2252 м) близу до границата со Република Повеќе »

Рударство Рудници Производство Руда

Рудпроинг Мустакас

Рудпроинг Мустакас е компанија во приватна сопственост, со 50% странски капитал која успешно се развива и постои 15 години. Преку континуиран и Повеќе »

Проектирање Инженеринг и надзор Рударство Градежништво Производство и преработка Неметални минерални суровини

Стрмош

Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип е формирано 1984 година.Основната дејност на фирмата е експлоатација и преработка на неметални минерални Повеќе »

Рудник Руда Неметали Минерални Суровини

Трго Инженеринг Јован

ДГП Трго Инженеринг Јован и др. ДОО Гостивар е компанија формирана во 1990 година. Во периодот на своето постоење се занимава со работи од областа на Повеќе »

Рударство Руда Шкрилец Златен Шкрилец Радибуш

Lista na veb strani za ruda Web sites about Листа на веб страни за руда

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po ruda vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na ruda

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по руда во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на руда

Deloven imenik za ruda Business pages about Деловен именик за руда

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata ruda,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za ruda vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата руда,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за руда во Македонија.

© 2014 Веб Адресар ruda | | руда