logo


Металопромет

Компанијата ДООЕЛ МЕТАЛОПРОМЕТ, Струмица е основана 1972 година од страна на г-дин Мите Шапковски. Од почетокот основна дејност на компанијата е Повеќе »

Лим и лимени производи Лимени цевки и профили Црна и обоена металургија Електрозаварени цевки и профили нНафта и нафтени деривати

МЗТ Инженеринг

МЗТ Инженеринг - Битола е основана во 1984 год во Битола, Република Македонија. Во 1998 год. започна со развој на сопствено производство, пред сé на Повеќе »

Метало-преработувачка

Туртел АД

“Туртел” е акционерско друштво за трговија на мало, големо и извоз-увоз со седиште на улица “Тошо Арсов” – 36 Штип . Основна дејност на друштвото е Повеќе »

Градежни материјали Обоена и црна металургија Санитарна опрема

Железник АД

Ние Железник АД - Демир Хисар сме приватна фирма за производство и промет основана во 1970 година. Од своите први производи пласирани во соседните Повеќе »

Челичен гранулат Челични одлеаноци

Јанко

Фирмата Дооел "Јанко" Охрид успешно работи од 1991 год. и главно се занимава со внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и нуди најквалитетни Повеќе »

Поликарбонатни плочи Лајсни Гипс картон Бургии Камини

Gml-Ltd

ГМЛ дооел е формирана во 2007 година со основна дејност, трговија со машински резервни делови. Во своето трговско работење ги покрива областите на: Повеќе »

машински резервни делови обоени метали жичани сита

Те-те пласт

ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ја продолжува семејната традиција долга повеќе од 25 години во производство на алати за бризгање на пластика, алати за обоени метали, Повеќе »

Производство Алати Пластика Обоени Метали Амбалажа

МЗТ Комерц Нова

МЗТ КОМЕРЦ НОВА ДОО - Скопје, припаѓа на групата претпријатија наречена МЕТАЛСКИ ЗАВОД ТИТО - Скопје или скратено МЗТ - Скопје. Помеѓу 30-те МЗТ Повеќе »

Трговија Обоени Метали Одлеаноци Црна и обоена Металургија

Дон Холдинг

Дон Холдинг е една од водечките компании во Македонија составена од персонал со долгогодишно искуство на полето на транспортот, логистиката, трговија Повеќе »

Црна и обоена металургија Транспорт Логистика Градежништво Овошје и зеленчук Е-продажба

Макстил АД

Макстил АД е значаен регионален производител на топловалани дебели лимови во чиј состав влегуваат производните погони: Челичарница и Валавница за Повеќе »

Производство Лим Лимени производи Челик Челични производи Производи на црна и обоена металургија

Метал Инженеринг 2008

Метал Инженеринг 2008 е компанија која се занимава со производство на големо и мало на ребрасти пластифицирани и поцинковани лимови по мера на Повеќе »

Производство Лимови Преработка Производи Ковани огради Црна и обоена металургија

Рецикл Еко-Старт

Рецикл Еко-Старт врши обработка и отстранување на безопасен отпад, откуп и рециклирање на акумулатори и метали и производство на олово и оловни Повеќе »

Управување Рециклирање Отпад Акумулатори Олово Црна и обоена металургија

Лив Метал

Лив Метал Дооел е компанија која произведува производи од обоени метали, обработка и сервис. Формирана во 1992 година како мала работилница за лиење Повеќе »

Производи Црна и обоена металургија Обоени метали Сервис Пумпи Челични конструкции

РЖ Институт

РЖ Институт-Акционерско друштво со доминантна дејност- производство на легури од обоени метали (Al и Cu) и неметали.Како дополнителни дејности се Повеќе »

Производи Црна и обоена металургија Лабораториски услуги за рударство

Негомак

Ние сме компанија со долгогодишно работно искуство во областа на увозот, дистрибуцијата и продажбата на лежишта, семеринзи, ланци, спојки, ремени и Повеќе »

Метални Елементи Лежишта Семеринзи Ремени Ланци

Lista na veb strani za metalurgija Web sites about Листа на веб страни за металургија

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po metalurgija vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na metalurgija

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по металургија во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на металургија

Deloven imenik za metalurgija Business pages about Деловен именик за металургија

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata metalurgija,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za metalurgija vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата металургија,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за металургија во Македонија.

металургија во

Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар metalurgija | | металургија