logo


MIOA

Главен предизвик во градењето на Стратегијата е дефинирање на економската,социјалната и на политичката визија на општеството базирано на знаења, Повеќе »

Е-Инфраструктура Е-Влада Е-Бизнис Е-Здраство Е-Граѓани Е-Документи

Општина Битола

Битола е најголемиот градски центар во плодната и најголемата македонска котлина Пелагонија и втор град по големина во Република Македонија. Градот Повеќе »

Општина

Општина Аеродром

Визијата на Општина Аеродром е богата иднина на една европска општина, која секогаш ќе го надградува својот модерен изглед. Иако млада, веќе се смета Повеќе »

Институции Општини

Претседател на Р.М.

Република Македонија се наоѓа во Југоисточна Европа, во центарот на Балканскиот Полуострови зафаќа површина од 25.713км2. Нејзиниот релјеф се Повеќе »

Граѓани Демократија

Министерството за внатрешни работи

Министерството на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Министерството им дава информации, податоци и известувања Повеќе »

МВР Меѓународна соработка

Министерство за правда

Министерството за правда се наоѓа на ул. „Димитрие Чупоски“ бр.9 во Скопје. Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се Повеќе »

Министерство правда

Министерството за надворешни работи

Мисијата на Министерството за надворешни работи е Република Македонија како сериозен и активен член на меѓународната заедница, кој се залага и Повеќе »

Министерство надворешни работи дипломатски мисии визен режим

Министерство за труд и социјална политика

Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на: работните односи, вработувањето и Повеќе »

Труд Министерство Социјална политика

Министерство за финансии

Нашата мисија е да одржиме стабилно јавно финансирање и стабилна макроекономска рамка со цел да се овозможи продолжување на процесот на економски Повеќе »

Министерство финансии државни хартии од вредност даноци децентрализација

Министерство за образование и наука

Министерство за образование и наука на Република Македонија се наоѓа во Скопје и е составено од повеќе органи: Управа за развој и унапредување на Повеќе »

Образование Наука Министерство

Министерство за економија

Министерство за економија се наоѓа во Скопје. Органи во состав на Министерството се: Државниот пазарен испекторат, Биро за метрологија, Државниот Повеќе »

Министерство за економија пазарен инспекторат

Агенција за млади и спорт

Спортот и младите како потреба на секоја земја имаат доминантно место во интересите на земјите и имаат големо влијание во секојдневието на Повеќе »

Спорт Млади

Агенција за земјоделство

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) е основана со Закон за основање на Агенција за поттикнување на развојот на Повеќе »

Агенција за земјоделство Земјоделство

Дирекција за заштита на лични податоци

Со Законот за заштита на личните податоци од 2005 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2005), предвидено е основање на Дирекција за Повеќе »

Заштита на лични податоци

ЈП Улици и Патишта - Скопје

П Улици и патишта - Скопје е јавно претпријатие основано од град Скопје кое обавува дејност од посебен јавен интерес. Оваа своја дејност ЈП ја Повеќе »

Изградба на автопатишта Реконструкција на улици

Lista na veb strani za vladini institucii Web sites about Листа на веб страни за владини институции

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po vladini institucii vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na vladini institucii

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по владини институции во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на владини институции

Deloven imenik za vladini institucii Business pages about Деловен именик за владини институции

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata vladini institucii,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za vladini institucii vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата владини институции,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за владини институции во Македонија.

© 2014 Веб Адресар vladini institucii | | владини институции