logo


Медиум

заеднички проект на дневниот весник Нова Македонија и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста наменет за средношколците кои се Повеќе »

Е-Медиум

Македонски документи

Macedonian Documents (Македонски Документи е некомерцијален сајт, чија цел е промоција на вековната македонска историја, традиција, уметност, Повеќе »

Македонија Македонци Македонско

Ц И П О З

ИСТРАЖУВАЊЕ РАЗВОЈ И АПЛИКАЦИЈА НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛА И КВАЛИТЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ НА Повеќе »

Образование Истражување Семинари

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Јавната научна установа Институт за старословенска култура - Прилеп е основана на 15 јули 1979 година (Одлука на Собранието на општата самоуправна Повеќе »

Научно-истражувачка дејност

Центарот за економски анализи (ЦЕА)

Центарот за економски анализи (ЦЕА) е истражувачки центар составен од економисти кои делат заедничка визија за Република Македонија како нова Повеќе »

Економска анализа Економско истражување

Државен испитен центар

Одделение за оценување чија цел е: - да работи на проблематиката на ефективноста и квалитетот на оценувањето во образованието; - да му помага Повеќе »

Испитен центар

АМ Церт

АМ Церт денес е препознатлива по високостручниот приод кон најсложените операции, дијагностицирања и инспекција од областа на автомобилизмот. Тие Повеќе »

Едукација Тренинг Истражување

Хидробиолошки Институт - Македонија

Хидробиолошкиот Институт, основан во 1935 година е јавна владина високо образовна и научно-истражувачка организација од национален интерес која ги Повеќе »

Истражување

Македонско-Германско стопанско здружение

МГСЗ-Македонско-Германско стопанско здружение Повеќе »

Стопанство

Mаедонска академија на науките и уметностите

Во основањето на Академијата, исклучително значајна улога имаат Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, основан со почетокот на работата на првата Повеќе »

научна работа уметничко творештво истражувачка дејност

IZIIS

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, ИЗИИС, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" е основан во 1965 година врз основа на Повеќе »

институт за земјотресно инженерство

Друштво за истражување , консалтинг и услуги

Главна мисија на БСЦ ЕСТЕК е да дава истражувачки услуги на фирми, академски и јавни истражувачи и да го помогне образованието на истражувачи, Повеќе »

квантитативни истражувања квалитативни истражувања

Lista na veb strani za nauka Web sites about Листа на веб страни за наука

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po nauka vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na nauka

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по наука во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на наука

Deloven imenik za nauka Business pages about Деловен именик за наука

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata nauka,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za nauka vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата наука,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за наука во Македонија.

наука во

Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар nauka | | наука