logo


OУ ”Братство-Миѓени”

OУ ”Братство-Миѓени” од Тетово е едно од најстарите основано во далечната 1958 година под името “Братство - Единство”. Лоцирано било и сеуште е на Повеќе »

Образование Едукација

ОУ Лазо Трповски - Скопје

Училиштето „Лазо Tрповски“ е изградено 1968 година, а со редовна настава започнува да работи на 1.09.1969 г. Во периодот од 40 години овде своето Повеќе »

Образование Едукација

NOVA International Schools

NOVA International Schools is a coeducational day school that enrolls 501 students from 40 countries. It offers an American curriculum to students in Повеќе »

Образование Едукација основно образовани градинка летен камп средно образование

QSI International School of Skopje

QSI Интернационалното училиште од Скопје е член на Меѓународното училиште на квалитет - независна, непрофитна образовна организација со триесет и Повеќе »

основно училиште средно училиште

ООУ „Блаже Конески“ Прилеп

Главен инвеститор за изградбата на ова училиште е СИЗ за образование и наука, а во изградбата на првата фаза од училишниот комплекс учествуваа: Повеќе »

основно училиште

Основно музичко училиште

Музичкото училиште "Ордан Михајлоски Оцка" е основано на 08.09.1949 година во Прилеп со записник бр. 35 од градскиот народен одбор, а верифицирано е Повеќе »

основно музичко училиште

ОУ “Димитар Македонски” Скопје

ОУ “Димитар Македонски” сместено на ул. „Ѓуро Малешевац“ бр.2 во населба Лисиче, општина Аеродром Скопје. Училиштето е од монтажен тип и останува Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава

Основно училиште „Браќа Миладиновци“ Куманово

Добредојдовте на WEB страната на ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово. Се потрудивме да презентираме доволен број на информации, поврзани со нашето Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава

ОУ „Стив Наумов„ –Битола

Локацијата на училиштето е во централното градско подрачје на градот Битола. Училиштето брои 17 училници со корисна површина од 1409,88 м2, кои се Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава

ОOУ "Никола Карев- Радовиш "

Основното училиште ,,Никола Карев,, од Радовиш се одделило од некогашното ЦОУ ,,Моша Пијаде,, во учебната 1975/1976 година. Низ времето имало неколку Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава

ООУ „Владо Тасевски“ Скопје

Општинското основно училиште “Владо Тасевски” Скопје е лоцирано во населбата Козле, на територијата на Општина Карпош. Со својата основна дејност го Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава Награди Проекти

ОУ Даме Груев Битола

Нашето училиште ОУ. „ Даме Груев“, се наоѓа на ул. Ѓорче Петров бр.7, во месноста Јени Маале во Општина Битола. Од 2000 година до денес бројната Повеќе »

Основно Училиште Настава Образование

ОУ Јоаким Крчовски Скопје

Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа воспитно-образовна институција во која учениците, наставниците и Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава Проекти

О.У. „Мирче Ацев“ Скопје

Во текот на изминатите 6 децении ОУ Мирче Ацев Скопје го посетувале многу, многу ученици. Од нив повеќето го завршиле основното образование и успешно Повеќе »

Основно Училиште Настава Образование Проекти Секции

О.У. „Мирче Ацев“ Скопје

Во текот на изминатите 6 децении ОУ Мирче Ацев Скопје го посетувале многу, многу ученици. Од нив повеќето го завршиле основното образование и успешно Повеќе »

Основно Училиште Настава Образование Проекти Секции

Lista na veb strani za ou Web sites about Листа на веб страни за оу

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po ou vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na ou

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по оу во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на оу

Deloven imenik za ou Business pages about Деловен именик за оу

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata ou,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za ou vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата оу,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за оу во Македонија.

© 2014 Веб Адресар ou | | оу