logo


Алгоритам Гимназија

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот Повеќе »

Едукативен центар

ПИСИ едукативен центар

Образовен центар ПИСИ/ Туторски образовен центар Добитник на Св. Климентовата награда на Охрид за 2007 година за резултати постигнати на полето на Повеќе »

Образование Едукативен центар

САБА

САБА им овозможува на сите ученици да стекнат знаења, способности и самопочитување. Наша главна цел е да ја унапредиме способноста за комуникација на Повеќе »

Образование Едукација

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“

Гимназиското образование во Кавадарци датира уште од 1897 година, кога Бугарската егзархија отвoра нижа гимназија застапена во два класа-први и Повеќе »

Образование Едукација

American School Macedonia

Американското Училиште Македонија се наоѓа во деловен парк недалеку од центарот на Скопје, во мирен дел од градот. Од 1994, тоа е независна Повеќе »

Образование Едукација

ПСУ „INTERNATIONA L HIGH SCHOOL“ – Скопје

Ние сме приватно средно училиште ПСУ „INTERNATIONA L HIGH SCHOOL“ – Скопје, (Интернационално средно училиште – Скопје), верифицирано од Повеќе »

Образование Едукација

СЕТУ „Михајло Пупин“ – Скопје

Училиштето е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен кадар од областа на електротехниката и општообразовните профили, способен да одговори на Повеќе »

Образование Едукација

Maximilian Skopje

Училиштето "Максимилијан", водено од искуството на водечки брендoви во формалното образование, Ви овозможува да станете дел од светските водечки Повеќе »

Образование Едукација

Алгоритам

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот Повеќе »

средно училиште

OEMУЦ Св.НАум Охридски

OЕМУЦ “Св. Наум Охридски” е воспитно-образовна институција во која се школуваат ученици од електротехничката, машинската, сообраќајната и струката Повеќе »

средно училиште

Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп

Воведувањето на новиот концепт на насочено образование и неговите промени во наредните години, веројатно не ги даде очекуваните резултати, така што Повеќе »

гимназија

ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

Денес средното стручно училиште „Димитрија Чуповски“ е најстарото училиште во кое се изучува хемиско-технолошката струка и најстарото средно Повеќе »

Средно Стручно Училиште Хемиско-технолошка Струка Здравствена

ССОУ "Киро Бурназ"

ССОУ „Киро Бурназ“ е образовна установа со повеќе од 60 годишна богата традиција во кое со средно стручно образование се стекнуваат ученици од Повеќе »

Средно Стручно Училиште Земјоделско-ветеринарна Хемиско-технолошка Струка

АСУЦ "Боро Петрушевски"

Автосообраќајниот училишен центар се наоѓа во населбата Автокоманда, веднаш под надвозникот, во правец на јужниот излез од градот (кон Велес). Овој Повеќе »

Автосообраќаен Училишен Центар Авто школа Училиште Средно стручно

Lista na veb strani za su Web sites about Листа на веб страни за су

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po su vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na su

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по су во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на су

Deloven imenik za su Business pages about Деловен именик за су

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata su,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za su vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата су,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за су во Македонија.

© 2014 Веб Адресар su | | су