logo


СМУГС “Д-р Панче Караѓозов”

Традицијата на постоењето и работата на Училиштето започнува во далечната 1931/32 1945 при Хигиенскиот завод , а 1934 е изградена училишната зграда Повеќе »

Образование Едукација Средно Училиште Дом Ученички

Oсновно училиште "Страшо Пинџур“ Кавадарци

Основното училиште „Страшо Пинџур„ е лоцирано на улица Димката А. Габерот бр. 3 во Кавадарци. Патронот на училиштето е народниот јунак Страшо Повеќе »

Основно Училиште Образование Настава Дом Училишен

Студентски Дом Кочо Рацин

Шеесеттите години од минатиот век ги карактеризира експанзија на новоосновани високообразовни институции низ цела Македонија. Во југозападниот дел од Повеќе »

Студентски Дом Престој Исхрана

ДСУ "Св.Наум Охридски"

ДСУ за рехабилитација и образование "Св.Наум Охридски" нуди можност за стручно и работно оспособување и образование за ученици со посебни образовни Повеќе »

Државно Средно Училиште Рехабилитација Ученички дом Образование

СОУ „Орде Чопела“ - Прилеп

Мисија на СОУ “Орде Чопела” е да ги поттикнува интелектуалните, емоционалните и творечки потенцијали на ученикот и неговото Повеќе »

Средно Општинско Училиште Образование Дом Ученички

Општински Ученички Дом "Боро Менков"

Ученичкиот Дом "Боро Менков" се наоѓа во Крива Паланка во непосредна близина на СОУ "Ѓорче Петров". Годишниот план и програма за воспитно-образовна Повеќе »

Општински Ученички Домови Хостел

Студентски Дом "Хилјадников"

Како резултат на напорите на Владата на Република Македонија да изгради модерен образовен систем кој ќе одговори на современите општествени потреби, Повеќе »

Студентски Домови

Ученички Дом “Здравко Цветковски”

ЈУУДГС( Јавна установа ученички дом на град Скопје)“Здравко Цветковски” – Скопје, е воспитно- образовна установа со соодветен високо образовен кадар Повеќе »

Ученички Домови Државни и владини институции Воспитно-образовна Установа

Државен студентски дом "Пелагонија"

Државниот Студентски дом "Пелагонија" Скопје е целосно опремен и ги поседува сите услови за сместување и престој на студентите, овозможувајќи им Повеќе »

Студентски Домови Државни и владини институции Сместување

ОУД “Лазар Лазаревски” Велес

ОУД “Лазар Лазаревски” Велес е воспитно - образовна установа за прифаќање на редовните ученици од четирите средни училишта во градот. Тој е наменет Повеќе »

Основни Училишта Средношколски Дом Установа Воспитно-образовна

Lista na veb strani za ucenicki domovi Web sites about Листа на веб страни за ученички домови

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po ucenicki domovi vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na ucenicki domovi

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по ученички домови во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на ученички домови

Deloven imenik za ucenicki domovi Business pages about Деловен именик за ученички домови

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata ucenicki domovi,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za ucenicki domovi vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата ученички домови,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за ученички домови во Македонија.

ученички домови во

Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар ucenicki domovi | | ученички домови