logo


Управа за заштита на културно наследство

Управата за заштита на културното наследство (УЗКН) е основана со Законот за заштита на културното наследство од 19 Март 2004 година. Управата за Повеќе »

Управа Заштита Културно Наследство Вредности Културни

Тумба Маџари

Локалитетот се наоѓа во сегашната населба Ченто и е најзначајната неолитска населба во Скопската котлина. Откриен е во 1961/2 година во текот на Повеќе »

Музеј Археологија

Архео-креатива

Оваа филијала на Археоблог насловена како Aрхеолошка креативна работилница или скратено Архео-креатива, го претставува моето креативно виртуелно Повеќе »

Култура Археологија

Национален Парк Маврово

Голема распостранетост на селата во националниот парк Маврово посочува дека патната инфраструктура е од особена важност во секојдневните активности Повеќе »

Национален Парк Архива Заштита Вредности Културни

Национален Парк Пелистер

Националниот парк Пелистер беше прогласен со закон донесенод страна на Президиумот на Народна Република Македонија на 30 ноември 1948година. Во месец Повеќе »

Национален Парк Култура Културно Наследство

Национален парк Галичица

Националниот парк зафаќа површина од 25 000 ха, од кои околу 11 % е приватна сопственост. Најниска точка е нивото на Охридското Езеро 695 м.н.в. и Повеќе »

Национален Парк Архива Заштита Наследство Културно

Македонски Археолошко Научно Друштво

МАНД претставува здружение на археолозите од Македонија, формирано 1972 година во Прилеп, под името “Археолошко друштво на Република Македонија“. За Повеќе »

Изложби Археолошките истражувања

Државен архив на РМ

Дејноста на Државниот архив на Република Македонија, т.е. активностите и задачите преку кои се врши и извршува, се дефинирани со Правилникот за Повеќе »

Државен Архив

Архео Парк Бразда

На 21. Мај 2013 година на падините на Скопска Црна Гора во с. Бразда, општина Чучер – Сандево се отвори првиот археолошки парк во Македонија „Архео Повеќе »

Археолошки Парк Заштита Културно наследство Археологија Културни вредности

Менада

Посебна карактеристика на програмските и изведувачки активности е редовна застапеност на дела од македонските автори како и праизведби од Повеќе »

Хорови Женски Младински Хор

Проект Растко Македонија

Проект Растко Македонија - Електронска библиотека на културата и традицијата на Македонија. Повеќе »

Електронска Библиотека Култура Традиција Македонија Архива

Кинотека на Македонија

Кинотеката на Македонија, формирана во 1976 година, како институција од посебен интерес за Републиката, има за цел да прибира, обработува, чува, Повеќе »

Кинотека Филмови Архиви Филмски Материјали

Lista na veb strani za arhiva Web sites about Листа на веб страни за архива

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po arhiva vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na arhiva

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по архива во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на архива

Deloven imenik za arhiva Business pages about Деловен именик за архива

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata arhiva,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za arhiva vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата архива,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за архива во Македонија.

архива во

Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар arhiva | | архива