logo


Forum Na Mladi Bitola

“Форум на млади“ –Битола е невладина, неполитичка, непрофитна, волонтерска организација чија примарна цел е да се развијат културните и хуманитарните Повеќе »

Волонтерство Млади Човекови права Култура Известување Уметност

YMCA Bitola

ИМКА е интернационална, волонтерска, невладина, непрофитабилна, екуменска, младинска организација независна од политика и религија. ИМКА Европа се Повеќе »

И-Филм И-Стрип

Центар за одржлив развој алка

Здружението за Одржлив Развој и Соработка АЛКА е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива на група колеги, членови на ИРДУ (тим за интегриран Повеќе »

АЛКА

Британски Совет

НАШАТА ВИЗИЈА Иднината за Обединетото Кралство во овој пренатрупан, опасен, но прекрасен свет, зависи од луѓето од сите култури што живеат и работат Повеќе »

Британски совет ИЕЛТС Испити на Кембриџ

Здружение за борба против ракот “БОРКА”

Потребата за формирање на “БОРКА” се наметна како резултат на постојната состојба во здравството во Република Македонија, а имајќи ја предвид Повеќе »

Борка здружение на граѓани за борба против рак

Волонтерски Центар Скопје

„Волонтерски Центар Скопје“ е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на Повеќе »

Невладина младинска организација Волонтерски центар

Фондација Даути

Фондацијата Даути е основана во март 2011 година. Основачот на Фондацијата Даути е добро познатата компанија "Даути Комерц" со седиште во с. Бојане, Повеќе »

фондација Даути Комерц

Женска граѓанска иницијатива - Антико

ЗГИ Антико е интеретничка , динамична женска граѓанска иницијатива на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење. Таа е Повеќе »

Антико Женска граѓанска иницијатива

Здружението на правниците на Република Македонија

Здружението е организација на граѓани во која доброволно се здружуваат правниците од Република Макдеонија со цел да ги остваруваат, задоволуваат и Повеќе »

Здружение на правници

Инженерска институција на Македонија

Инженерска институција на Македонија (ИМИ) е единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација која преку своите здруженија и Повеќе »

ИМИ Здружение

МАГ- култура и искуство,

НВО ,,МАГ-култура и искуство,, од Скопје е формирана во 1996 година и со години успешно работи на културниот проект ,,Претставување на македонската Повеќе »

Невладина организација

Македонски центар за европско образование

Македонскиот центар за европско образование го подржува процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија преку професионални Повеќе »

МЦЕО

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар

Македонски центар за женски права - Шелтер Центар е невладина, неполитичка и непрофитабилна, лобистичка женска организација која работи за Повеќе »

Шелтер Центар

Македонскиот центар за фотографија

Македонскиот центар за фотографија (МЦФ), формиран во 2000 година, е посветен на унапредувањето на фотографијата како уметност и на заштитата на Повеќе »

МЦФ

Република Млади

Во Македонија живеат речиси ½ милион млади граѓани на возраст од 15 до 30 години. Средношколци, студенти, постдипломци, невработени, вработени, Повеќе »

Дебата Платформа

Lista na veb strani za nevladini organizacii Web sites about Листа на веб страни за невладини организации

Najdobriot i najkompleten veb adresar vo Makedonija, kojsto vi ovozmozuva da gi najdete site veb-sajtovi na edno mesto. Dokolku gi barate najdobrite veb sajtovi po nevladini organizacii vo Makedonija, vie ste na vistinskoto mesto! Veb adresarot vi nudi listing na site veb-sajtovi koisto se odnesuvaat na nevladini organizacii

The best and most complete web directory in Macedonia, that helps you to find all websites on one place. If you are looking for the best websites by in Macedonia, you are on the right place. This web directory offers you a listing of all websites associated by .

Наjдобриот и најкомплетен веб адресар во Македонија, којшто ви овозможува да ги најдете сите веб-сајтови на едно место. Доколку ги барате најдобрите веб сајтови по невладини организации во Македонија, вие сте на вистинското место! Веб адресарот ви нуди листинг на сите веб-сајтови коишто се однесуваат на невладини организации

Deloven imenik za nevladini organizacii Business pages about Деловен именик за невладини организации

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata pripaga vo podkategorijata nevladini organizacii,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za nevladini organizacii vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list belongs to the subcategory , the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for .Секој од веб сајтовите наведени во листата припаѓа во подкатегоријата невладини организации,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за невладини организации во Македонија.

© 2014 Веб Адресар nevladini organizacii | | невладини организации