logo


Министерство за финансии

Нашата мисија е да одржиме стабилно јавно финансирање и стабилна макроекономска рамка со цел да се овозможи продолжување на процесот на економски Повеќе »

Министерство финансии државни хартии од вредност даноци децентрализација

Биро за Судски Вештачења

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за Повеќе »

Државни и владини институции Судски вештачења

Државен завод за статистика

Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. Основни функции Повеќе »

Државен завод за статистика Државни институции Владини институции Статистика Државен завод Завод

Геолошки завод на Република Македонија

Геолошкиот завод е надлежен да: врши истражувачки, стручно аналитички и други работи од областа на основните геолошки истражувања кои се од јавен Повеќе »

Државни и владини институции Хидро Геолошки Испитувања Истражувања

ЈП Депонија ДРИСЛА

Депонијата Дрисла е димензионирана да прими приближно 26.000.000 м3 милиони тони цврст отпад, што одговара за прифаќање на целокуниот комунален Повеќе »

Државни и владини институции Отпад Депонија

Влада на Република Македонија

Официјален веб сајт на Владата на Република Македонија. Посетете ја оваа интернет страница и бидете во тек со нивните проекти, програми и Повеќе »

Влада Република Македонија Државни Институции

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор дава поддршка на Владата во реализација на стратешкиот приоритет поврзан со обврските кои Повеќе »

Секретаријат Спроведување Рамковен Договор Државни и владини Институции

ЈОУДГ „Мајски Цвет “ Битола

ЈОУДГ „Мајски Цвет “ Битола е средно развиена установа од комбиниран тип(согласно Нормативните акти ..... Скопје, 1985). Во нејзин состав се опфатени Повеќе »

Детска Градинка Државни Институции Престој Деца

Општина Карбинци

Општина Карбинци е 13 километри оддалечено од градот Штип. Општина Карбинци се наоѓа во подножјето на планината Плачковица и доста е богато со житни Повеќе »

Општина Државни Институции

Градски пазар Охрид

ЈП Градски Пазар – Охрид , е претпријатие од јавен интерес за граѓаните на Општина Охрид , основано со одлука на Советот на општина Охрид. Јавното Повеќе »

Државни Владини Институции Пазар

Општина Липково

Официјален веб сајт на општина Липково, која што се наоѓа во северна Македонија. Центар на општината е селото Липково. Информирајте се за историјата Повеќе »

Општина Државни и владини институции

ЈП Јасен

Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје спаѓа во категоријата на посебни природни предели, Повеќе »

Државни и владини институции Заштита Животна средина Ловишта Туризам

Фонд за осигурување на депозити

Фонд за осигурување на депозити АД Скопје претставува специјализирана финансиска институција која ги обештетува депозитите на штедачите во банките и Повеќе »

Фонд Осигурување Депозити Државни Институции

ДЗРННД

Задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се формираат со цел обезбедување на услови за интервентно снабдување на пазарот со нафта и нафтени Повеќе »

Државни Владини Институции Дирекција Нафта Нафтени деривати

Ученички Дом “Здравко Цветковски”

ЈУУДГС( Јавна установа ученички дом на град Скопје)“Здравко Цветковски” – Скопје, е воспитно- образовна установа со соодветен високо образовен кадар Повеќе »

Ученички Домови Државни и владини институции Воспитно-образовна Установа

Lista na veb strani za drzavni Web sites about Drzavni Листа на веб страни за Државни

Barate informacii i veb-sajtovi po Drzavni? Nemate dovolno vreme za da gi prebaruvate po internet mediumite poedinecno? Nie vi nudime moznost da gi najdete najdobrite veb-sajtovi povrzani so Drzavni na edno mesto. Pregledajte gi site veb-sajtovi koisto nudat proizvodi ili uslugi za Drzavni i zabrzajte ja efektivnosta na prebaruvaneto.

You are looking for information about websites by Drzavni? You don’t have enough time and patience to search over the internet media separately? We offer you the opportunity to find the best websites associated with Drzavni in one place. Check out all websites in Macedonia that offer products or services related with your online search.

Барате информации и веб-сајтови по Државни? Немате доволно време за да ги пребарувате по интернет медиумите поединечно? Ние ви нудиме можност да ги најдете најдобрите веб-сајтови поврзани со Државни на едно место. Прегледајте ги сите веб-сајтови коишто нудат производи или услуги за Државни и забрзајте ја ефективноста на пребарувањето.

Deloven imenik za Drzavni Business pages about Drzavni Деловен именик за Државни

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata e vnimatelno odbran i nudi proizvod ili usluga za Drzavni,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za Drzavni vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list is carefully selected and offers a product or service Drzavni, the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for Drzavni.Секој од веб сајтовите наведени во листата е внимателно одбран и нуди производ или услуга за Државни,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за Државни во Македонија.

Државни


Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар Државни