logo


Еко Свест

Мисијата на Центарот за истражување и информирање „Еко-свест“ е да информира и да промовира решенија за негативните влијанија врз животната средина Повеќе »

Животна средина Информација Истражување Едукација

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување (Фондација М.И.Р.) е основана во 2002 година со мисијата да го поттикне и поддржи економскиот Повеќе »

Економски развој Животна средина Истражување и иновации Општество

Еко Инженеринг

Еко-инженеринг е друштво за консалтинг, услуги и трговија, увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп, коешто е формирано во 2005 година од група ентузијасти и Повеќе »

Консалтинг друштво Животна средина

ЦеПроСАРД

Здружението ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој” е воспоставено по иницијатива на група граѓани - експерти од Повеќе »

Здружение Земјоделство Рурален развој Заштита Животна средина Културно наследство

Техникс

Заштитата на животната средина и природата бара не само ангажман на политики, научни институции, луѓе него и технолошки решенија од таа свера. Иако Повеќе »

Заштита Животна средина Третман Отпадни Отпад Води

Гринер

„Здружение за зелено општество – Гринер“ е организација на доброволно здружени членови со цел да ја промовира интеграцијата на социјалната, Повеќе »

Здружение Зелено Општество Заштита Животна средина Невладини организации

Екосфера

Екосфера – еколошка платформа е проект на Центарот за истражување и информирање за животна средина „Еко-свест“ од Скопје и Центарот за едукација, Повеќе »

Информативен Интернет Медиум Проект Заштита Животна средина

Биоинженеринг

Основана е во 1998 година, како приватна компанија која специјализира во развој и производсво на микробни производи за природен третман на отпадни Повеќе »

Микробни производи Процесна опрема Природен третман на вода Заштита Прочистителни станици Животна средина

ЈП Јасен

Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје спаѓа во категоријата на посебни природни предели, Повеќе »

Државни и владини институции Заштита Животна средина Ловишта Туризам

Еко-Теам

Еко-Теам д.о.о. преставува македонска фирма за сите видови индустриски чистења, постапување со индустриски отпад и пружање на останати услуги во Повеќе »

Управување Отпад Сервис Инсталации за вода Санација Заштита на животна средина

Стјуарт Инспект

официјален веб сајт на Централен завод за заштита при работа,заштита од пожари и експлозии,заштита на животна средина и контрола на квалитет Стјуарт Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Заштита при работа Противпожарна заштита Заштита на животна средина Технички преглед на дигалки и лифтови Контрола на квалитет

Центар за менаџмент "Квалитет"

Центарот за менаџмент "Квалитет", од Охрид е центар за менаџмент со долгогодишно искуство (формиран во 1992) во областа на консултантските услуги за Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Консалтинг Менаџмент Животна средина Системи за менаџмент Квалитет

Про Церт

Про Церт e македонско контролно и сертификациско тело кое работи според законите на Р.Македонија. Мисијата на нашата компанија е понуда на услуги за Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Органско производство Безбедноста на храна Земјоделско производство Заштита Животна средина

Софкин

Друштвото Софкин дооел увоз-извоз Скопје, е формирано 2003 година, како фирма чија основна дејност е истражување, производство и развој во областите Повеќе »

Научно-истражувачка дејност Заштита Животна средина Сончеви Системи Колектори

Регионален центар за животна средина

Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) за Централна и Источна Европа претставува меѓународна организација со мисија, да помогне во решавањето Повеќе »

Невладини организации Заштита Животна средина Регионален Центар

Lista na veb strani za zivotna sredina Web sites about Zivotna sredina Листа на веб страни за Животна средина

Barate informacii i veb-sajtovi po Zivotna sredina? Nemate dovolno vreme za da gi prebaruvate po internet mediumite poedinecno? Nie vi nudime moznost da gi najdete najdobrite veb-sajtovi povrzani so Zivotna sredina na edno mesto. Pregledajte gi site veb-sajtovi koisto nudat proizvodi ili uslugi za Zivotna sredina i zabrzajte ja efektivnosta na prebaruvaneto.

You are looking for information about websites by Zivotna sredina? You don’t have enough time and patience to search over the internet media separately? We offer you the opportunity to find the best websites associated with Zivotna sredina in one place. Check out all websites in Macedonia that offer products or services related with your online search.

Барате информации и веб-сајтови по Животна средина? Немате доволно време за да ги пребарувате по интернет медиумите поединечно? Ние ви нудиме можност да ги најдете најдобрите веб-сајтови поврзани со Животна средина на едно место. Прегледајте ги сите веб-сајтови коишто нудат производи или услуги за Животна средина и забрзајте ја ефективноста на пребарувањето.

Deloven imenik za Zivotna sredina Business pages about Zivotna sredina Деловен именик за Животна средина

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata e vnimatelno odbran i nudi proizvod ili usluga za Zivotna sredina,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za Zivotna sredina vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list is carefully selected and offers a product or service Zivotna sredina, the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for Zivotna sredina.Секој од веб сајтовите наведени во листата е внимателно одбран и нуди производ или услуга за Животна средина,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за Животна средина во Македонија.

Животна средина


Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар Животна средина