logo


Основен Суд Битола

Основниот суд во Битола е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за Повеќе »

Државна институција Правосудство

Основниот суд Свети Николе

Основниот суд Свети Николе согласно Законот за судовите е суд со основна надлежност и е надлежен да одлучува во прв степен за кривични дела и Повеќе »

Правосудство Основен суд

Основен суд Виница

Основниот суд Виница се наоѓа во близина на центарот на градот, на улица „Бел Камен“ бб Виница. Судот е сместен во еднокатна зграда со современ Повеќе »

Правосудство

Основен суд Неготино

Основниот суд во Неготино е основан на 1 Јануари 1977 година. Во почетокот на постоењето судот бил сместен на ул. "Маршал Тито" се до месец Мај 1993 Повеќе »

Правосудство

Основен суд Дебар

Основниот суд Дебар е првостепен суд со Основна надлежност за подрачјето за кое е основан и надлежен е да одлучува во прв степен по кривични дела и Повеќе »

Правосудство

Апелационен суд Скопје

Работата од својата надлежност утврдена со Уставот и законите, Апелациониот суд Скопје ја извршува преку совети од три и пет судии, јавните расправи Повеќе »

Правосудство

Апелационен Суд Гостивар

Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен определени со Законот за судовите (Службен Весник на РМ бр. 58/06 од Повеќе »

Правосудство

Основен суд Берово

Судовите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд Берово се основани со Повелба на Президиумот на АСНОМ за устројство на редовните судови во Повеќе »

Правосудство

Основен суд Делчево

Судовиите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд во Делчево се основани Повелба на Презедиумот на АСНОМ за устројство на редовните судови Повеќе »

Правосудство

Lista na veb strani za pravosudstvo Web sites about Pravosudstvo Листа на веб страни за Правосудство

Barate informacii i veb-sajtovi po Pravosudstvo? Nemate dovolno vreme za da gi prebaruvate po internet mediumite poedinecno? Nie vi nudime moznost da gi najdete najdobrite veb-sajtovi povrzani so Pravosudstvo na edno mesto. Pregledajte gi site veb-sajtovi koisto nudat proizvodi ili uslugi za Pravosudstvo i zabrzajte ja efektivnosta na prebaruvaneto.

You are looking for information about websites by Pravosudstvo? You don’t have enough time and patience to search over the internet media separately? We offer you the opportunity to find the best websites associated with Pravosudstvo in one place. Check out all websites in Macedonia that offer products or services related with your online search.

Барате информации и веб-сајтови по Правосудство? Немате доволно време за да ги пребарувате по интернет медиумите поединечно? Ние ви нудиме можност да ги најдете најдобрите веб-сајтови поврзани со Правосудство на едно место. Прегледајте ги сите веб-сајтови коишто нудат производи или услуги за Правосудство и забрзајте ја ефективноста на пребарувањето.

Deloven imenik za Pravosudstvo Business pages about Pravosudstvo Деловен именик за Правосудство

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata e vnimatelno odbran i nudi proizvod ili usluga za Pravosudstvo,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za Pravosudstvo vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list is carefully selected and offers a product or service Pravosudstvo, the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for Pravosudstvo.Секој од веб сајтовите наведени во листата е внимателно одбран и нуди производ или услуга за Правосудство,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за Правосудство во Македонија.

© 2014 Веб Адресар Правосудство