logo


Институт за акредитација на Република Македонија

Акредитација е формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени активности. Во постапка за акредитација може да се вклучат сите Повеќе »

Тестирање Калибрација Акредитација Сертификација

Семос Едукација

Семос Едукација развива систем на компјутерска едукација, како неформално образование, со што го подига степенот на компјутерска едукација на Повеќе »

ИТ Курсеви Сертификација

Balkan Biocert

Балкан Биосерт Подружница Скопје е прво акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско производство, преработки и промет, кое Повеќе »

Агенции Контрола Сертификација

Evrosimovski

Основана во 2006 година, компанијата ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг со своето реномирано портфолио на консултантски услоги, веќе има препознатлива база на Повеќе »

Сертификација Консалтинг

АРБ Консалтинг

АРБ Консалтинг е стручна организација која работи на полето на заштита на животната средина. Компанијата која е во приватна сопственост започна со Повеќе »

Агенција Контрола Сертификација Заштита Животна Средина

ЦБЗР Тетово

ЦБЗР(Центар за безбедност и здравје при работа) Доо Тетово е приватно друштво формирано 2011 год. Друштвото е сместено во деловен простор, Повеќе »

Центар Безбедност Здравје Работа Контрола Агенции за сертификација и контрола

ЕЦДЛ Македонија

Во склад со потребата вработените во Европската Унија да имаат единствено и препознатливо информатичко образование, 1997 год е основан ЕДЦЛ Повеќе »

Агенции Сертификација Возачка Дозвола Тест центар Сертификати

Мобес Квалитет

Мобес Квалитет e консултанска компанија која нуди соработка за имплементација, обука и посредување при сертификација на ISO стандарди. Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Обука Посредување Меѓународни стандарди Судски преводи Консалтинг

ГМ Процена и Вештачење

ГМ Процена и Вештачење Доо Скопје,согласно законот за проценка е лиценцирано друштво за проценка за недвижен имот, транспортни средства и машини и Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Проценка Недвижен имот Транспортни средства Вештачење Машини

Асет Консалтинг

Друштвото за процена на недвижен имот и вештачење „Асет Консалтинг„ изработува објективни и реални процени, во склад со стандардите и пазарните Повеќе »

Агенции Сертификација и контрола Вештачење Проценка Вештачење Недвижности

Стјуарт Инспект

официјален веб сајт на Централен завод за заштита при работа,заштита од пожари и експлозии,заштита на животна средина и контрола на квалитет Стјуарт Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Заштита при работа Противпожарна заштита Заштита на животна средина Технички преглед на дигалки и лифтови Контрола на квалитет

Центар за менаџмент "Квалитет"

Центарот за менаџмент "Квалитет", од Охрид е центар за менаџмент со долгогодишно искуство (формиран во 1992) во областа на консултантските услуги за Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Консалтинг Менаџмент Животна средина Системи за менаџмент Квалитет

Про Церт

Про Церт e македонско контролно и сертификациско тело кое работи според законите на Р.Македонија. Мисијата на нашата компанија е понуда на услуги за Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Органско производство Безбедноста на храна Земјоделско производство Заштита Животна средина

Исо Консалтинг

ИСО Консалтинг ДООЕЛ: ентузијастички ориентиран тим од консултанти – инженери по екологија и заштита на животната средина со експертско познавање за Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Еколошки Дозволи ИСО сертификација Имплементација ИСО стандарди

Интегрирани системи за квалитет

Интегрирани системи за квалитет (IQS) претставува компанија за консултантски услуги фокусирана на обезбедување целосен опсег на советодавни услуги за Повеќе »

Агенции за сертификација и контрола Менаџмент Консалтинг Обука

Lista na veb strani za sertifikacija Web sites about Sertifikacija Листа на веб страни за Сертификација

Barate informacii i veb-sajtovi po Sertifikacija? Nemate dovolno vreme za da gi prebaruvate po internet mediumite poedinecno? Nie vi nudime moznost da gi najdete najdobrite veb-sajtovi povrzani so Sertifikacija na edno mesto. Pregledajte gi site veb-sajtovi koisto nudat proizvodi ili uslugi za Sertifikacija i zabrzajte ja efektivnosta na prebaruvaneto.

You are looking for information about websites by Sertifikacija? You don’t have enough time and patience to search over the internet media separately? We offer you the opportunity to find the best websites associated with Sertifikacija in one place. Check out all websites in Macedonia that offer products or services related with your online search.

Барате информации и веб-сајтови по Сертификација? Немате доволно време за да ги пребарувате по интернет медиумите поединечно? Ние ви нудиме можност да ги најдете најдобрите веб-сајтови поврзани со Сертификација на едно место. Прегледајте ги сите веб-сајтови коишто нудат производи или услуги за Сертификација и забрзајте ја ефективноста на пребарувањето.

Deloven imenik za Sertifikacija Business pages about Sertifikacija Деловен именик за Сертификација

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata e vnimatelno odbran i nudi proizvod ili usluga za Sertifikacija,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za Sertifikacija vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list is carefully selected and offers a product or service Sertifikacija, the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for Sertifikacija.Секој од веб сајтовите наведени во листата е внимателно одбран и нуди производ или услуга за Сертификација,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за Сертификација во Македонија.

Сертификација


Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар Сертификација